Adoracja

 

Adoracja to czas uwielbienia Boga za Jego szaloną Miłość do człowieka, za Jego szaloną miłość do ciebie, za to, że stał się jednym spośród nas, za to, że chce się z nami jednoczyć.

I chociaż wydaje się, że to my poświęcamy Bogu swój czas i myśli, to w rzeczywistości jest odwrotnie. To On nas przywołuje, On za nami tęskni. On chce nas zatrzymać blisko Siebie, by nas napełnić Swoją Obecnością, Swoją Miłością i Swoją Mocą. Chce nas napełnić Sobą. Cierpliwie czeka, aż w naszej głowie przestaną się kłębić myśli o naszych "ważnych" sprawach i zauważymy, że On jest, że On sam wystarczy.

Kaplice Wieczystej Adoracji w Archidiecezji Poznańskiej