Rekolekcje

 

1.    Rekolekcje to czas i miejsce darowane przez Boga - próbujmy być wdzięczni za każdą Bożą łaskę i Jego nieustanną obecność.

2.    Mają charakter sytuacyjny - ich oblicze zależy również od ludzi i wydarzeń, od tego, jacy jesteśmy my sami. Nie ma wydarzeń i osób jako takich, ale to Bóg mówi do nas przez wydarzenia i ludzi (nie tylko poprzez konferencję, adorację, rozmyślanie), dlatego staramy się z wiarą patrzeć na wszelkie sytuacje.

 3.    Ogniskują się zawsze wokół Eucharystii - ona jest najistotniejszą częścią dnia, darem życia ofiarnej, odkupieńczej miłości Chrystusa, jedynym źródłem naszej jedności, wspólnoty i mocy, która "w słabości się doskonali" (por. 2Kor 12,9).

4.    Są spotkaniem z Chrystusem żyjącym w innych ludziach - to szansa budowania więzi na Nim opartych - więzów prawdziwej miłości.

5.    Znakiem Bożej łaski i opieki Maryi jest obecność kapłanów - poprzez komentarz duchowy do konkretnych postaw i wydarzeń możemy lepiej rozeznawać wolę Boga i otrzymać nowe światła Ducha Świętego dla naszego życia wewnętrznego.

6.    Ufamy, że mogą być owocne pomimo naszych porażek i trudności - celem jest nawrócenie, a nie duchowe sukcesy - wszystko może przybliżyć nas choć trochę do poznania prawdy o nas i o miłości Boga.

7.    Są zawierzone Matce Bożej - widząc swoją niemoc wobec jakiejś sytuacji zacznijmy liczyć na Maryję.

8.    Ich rzeczywistą przestrzenią jest życie wewnętrzne, nasza komunia z Bogiem.